16:47 ICT Thứ tư, 23/04/2014
Chào mừng Quý vị đến với Website của PGD huyện Bát Xát

Từ điển Online

 1


Tra theo từ điển:


Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 1107

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 45742

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 696440

Hội thảo chuyên đề

HS thi năng khiếu

Kỷ niệm ngày 20/11

Hỗ trợ trực tuyến

1


1

Hỗ trợ trực tuyến

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản

Sử dụng kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/NĐ-CP

Thứ hai - 25/06/2012 16:31
Sử dụng kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/NĐ-CP

Sử dụng kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/NĐ-CP

Năm học 2012 – 2013, học sinh thuộc các xã đặc biệt khó khăn không được cấp sách giáo khoa, văn phòng phẩm và đồ dùng học tập từ kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia. Vì vậy, học sinh tự ...

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÁT XÁT

 

 
  1
 

Số: 498/UBND-GD

V/v sử dụng kinh phí

 hỗ trợ chi phí học tập

theo Nghị định 49/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  1
 

 


        Bát Xát, ngày 25 tháng 6 năm 2012

 

 

                                       Kính gửi:   

- Phòng Lao động –TB&XH;

- Phòng Giáo dục và đào tạo;

- UBND các xã, thị trấn;

- Các đơn vị trường học trên địa bàn.

                                             

           

Thực hiện nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

Năm học 2012 – 2013, học sinh thuộc các xã đặc biệt khó khăn không được cấp sách giáo khoa, văn phòng phẩm và đồ dùng học tập từ kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia. Vì vậy, học sinh tự trang bị Sách giáo khoa, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập bằng nguồn kinh phí hỗ trợ chi phí học tập học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ - CP của Chính phủ.

Ngày 20/3/2012, UBND huyện đã ban hành quyết định số 1138/QĐ- UBND  về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí cho HSSV học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và gió dục ĐH công lập cho các xã, thị trấn từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011 (đợt 1) và được chi trả bằng tiền mặt đến tay cha mẹ, phụ huynh học sinh.

Xét đề nghị của phòng GD&ĐT tại tờ trình số 559/TTr-PGD&ĐT, ngày 25/5/2012 của phòng GD&ĐT huyện về việc thực hiện sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định 49/NĐ-CP năm học 2012 – 2013 và các năm tiếp theo.

Để việc hỗ trợ theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu quả, học sinh được sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, có đủ sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập phục vụ cho năm học mới 2012 – 2013.Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo, như sau:

1. Phòng Giáo dục và đào tạo:

          a, Chỉ đạo các đơn vị trường học rà soát đối tượng học sinh, số lượng học sinh được hỗ trợ chi phí học tập năm học 2012 – 2013 và những năm tiếp theo. Tổng hợp nhu cầu Sách giáo khoa và văn phòng phẩm của toàn ngành để thực hiện.

          b, Chỉ đạo các đơn vị trường học trong huyện:

- Tham mưu cho Hội cha mẹ học sinh chủ động đăng ký nhu cầu mua Sách giáo khoa, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, cặp sách (đối với học sinh không có cặp sách) phục vụ năm học 2012 - 2013 đến hết năm học 2014 - 2015 có số lượng đăng ký cụ thể.  

- Báo cáo UBND xã, thị trấn, phòng GD&ĐT, phòng LĐ-TB&XH đăng ký mua Sách giáo khoa, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, cặp sách của học sinh phục vụ năm học 2012 – 2013 và các năm tiếp theo.

- Đăng ký nhu cầu mua Sách giáo khoa, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, cặp sách trước ngày 10 tháng 7 hàng năm; phối hợp Hội cha mẹ học sinh ký hợp đồng cung ứng với nhà cung cấp, cung ứng xong trước ngày 01 tháng 8 hàng năm; tiếp nhận và cấp phát cho học sinh 2 lần/năm học vào đầu mỗi học kỳ để sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

- Phối hợp Hội cha mẹ học sinh hoàn thiện hồ sơ, chứng từ chuyển về UBND xã, thị trấn để thanh toán kinh phí cho nhà cung cấp đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện về sách giáo khoa, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập của học sinh phục vụ cho năm học mới. Báo cáo kịp thời về UBND xã, thị trấn, phòng LĐ-TB&XH, phòng GD&ĐT các trường hợp gia đình học sinh không sử dụng kinh phí hỗ trợ theo Nghị đinh 49/NĐ-CP vào mục đích hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh để các đơn vị phối hợp chỉ đạo.    

c, Căn cứ nhu cầu thực tế, ban hành quy định về chủng loại, qui cách, mẫu mã văn phòng phẩm, đồ dùng học tập của học sinh phục vụ năm học 2012 – 2013 và những năm tiếp theo. Quy định định mức Sách giáo khoa, Văn phòng phẩm, đồ dùng phục vụ học tập của học sinh các cấp học để Hội cha mẹ học sinh phối hợp các nhà trường căn cứ trang sắm cho các em.

d, Phối hợp phòng LĐ-TB&XH lựa chọn nhà cung ứng giới thiệu cho các đơn vị trường học trên địa bàn; phối hợp phòng LĐ-TB&XH, UBND các xã, thị trấn giám sát, kiểm tra việc đăng ký nhu cầu mua, chất lượng, số lượng, chủng loại, việc sử dụng Sách giáo khoa và văn phòng phẩm, đồ dùng học tập của học sinh phục vụ năm học 2012 - 2013 và những năm tiếp theo. Đảm bảo học sinh trong toàn huyện có đủ Sách giáo khoa và văn phòng phẩm, đồ dùng phục vụ học tập.

2. Phòng Lao động – TB&XH:

- Phối hợp phòng GD&ĐT, UBND các xã, thị trấn giám sát, kiểm tra việc thực  hiện  chi trả  kinh phí  hỗ  trợ  và  đăng ký nhu cầu mua, chất lượng, số lượng, chủng loại, việc sử dụng Sách giáo khoa và văn phòng phẩm, đồ dùng phục vụ học tập của học sinh năm học 2012 - 2013 và những năm tiếp theo. Đảm bảo học sinh trong toàn huyện có đủ Sách giáo khoa và văn phòng phẩm, đồ dùng.

- Phối hợp phòng GD&ĐT lựa chọn nhà cung cấp có uy tín, năng lực để cung ứng Sách giáo khoa, Văn phòng phẩm, đồ dùng phục vụ học tập đảm bảo chất lượng, số lượng, chủng loại đảm bảo thời gian cho năm học mới.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:                 

- Làm tốt công tác tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh học sinh chủ trương hỗ trợ chi phí học tâp theo tinh thần nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Phối hợp phòng LĐ-TB&XH, hướng dẫn các nhà trường và Hội cha mẹ học sinh sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2011-2012 và các năm tiếp theo có hiệu quả; đảm bảo đủ sách giáo khoa, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập cho học sinh kịp thời trước khi bước vào năm học mới.

- Căn cứ hồ sơ, chứng từ do các nhà trường và Hội cha mẹ học sinh chuyển đến, kịp thời chuyển kinh phí hỗ trợ chi phí học tập của học sinh cho c¸c tr­êng, Hội cha mẹ học sinhđểthanh to¸n cho nhµcung cấp và chi trả nguồn hỗ trợ chi phí học tập còn lại (chi trả bằng tiền mặt) đến tận tay phụ huynh học sinh.

4. Chế độ báo cáo: 

- Phòng LĐ-TB&XH: Tổng hợp báo cáo thường xuyên tình hình sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh tại các xã, thị trấn theo Nghị định 49/NĐ-CP đảm bảo theo đúng các văn bản hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí hiện hành.           

- Phòng GD&ĐT: Báo cáo UBND huyện việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ theo Nghị định 49/2010/ NĐ-CP của Chính phủ về việc đảm bảo Sách giáo khoa và văn phòng phẩm, đồ dùng phục vụ học tập của học sinh năm học 2012- 2013 và những năm tiếp theo.

Yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo UBND huyện để chỉ đạo giải quyết./.

          

 

                  

Nơi nhận:                                                        - Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- TT HU, UBND huyện;

- Lưu VT, GD.

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(ĐÃ KÝ)

 

Lý Thị Vinh

 

   

Hướng dẫn.doc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
tanthanhhuonh - 28/06/2012 08:11
Vì đối tượng hưởng Chế độ gần như cả Huyện (chỉ trừ đơn vị Thị trấn), vì vậy nên thống nhất đặt mua 100% SGK, vở viết và ĐDHT cho HS ở các xã ĐBKK và các thôn bản xa trung tâm. Riêng cặp sách thì không nên đặt mua vì nhiều nơi HS không quyen dùng , thậm chí các em còn được hướng dẫn để sách vở ở trường (nếu trường tổ chức học hai buổi/ngày). Về phương thức chi trả thống nhất như hướng dẫn cũ - kèm theo việc thành lập một ban giám sát ( Đại diện MTTQ xã; đại diện CMHS; đại diện nhà trường) về quy cách, chủng loại sản phẩm theo hợp đồng với nhà cung cấp .Việc ký Hợp đồng với nhà cung ứng phải do địa phương đảm nhiệm trên cơ sở nhu cầu đăng ký của nhà trường đã thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÁT XÁT QUYẾT TÂM

HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014

Thời gian là vàng

Giới thiệu

Giới thiệu về huyện Bát Xát

Giới thiệu về huyện Bát Xát Bát Xát là gọi theo ngôn ngữ người Giáy. Gọi đúng từ, đúng âm là “Pạc srạt” với hai nghĩa hiểu khác nhau. Nghĩa thứ nhất là “Một trăm tấm cót” bởi vì “Pạc” là một trăm, “srạt” là tấm cót, còn nghĩa thứ hai là “miệng thác” hoặc “bến thác”, vì “Pạc cũng có nghĩa là...

Đăng ký/Đăng nhập

Trao học bổng

Thăm dò ý kiến

Theo bạn để nâng cao chất lượng giáo dục của huyện cần?

Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên

Đổi mới công tác quản lý giáo dục

Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Thay đổi phương pháp dạy học

Ý kiến khác

Đại hội công đoàn

Khuyến học